Werken aan herstel in Zoetermeer

9 januari 2023 | Voorlichting Stigma

Het hebben van vooroordelen lijkt onschuldig, iedereen heeft ze. Maar op basis van vooroordelen gebeurt het dat we groepen mensen buitensluiten en op achterstand zetten. Stigma zorgt ongemerkt voor een barrière bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een baan, een woning en bij het aangaan van vriendschappen en relaties. Van alle mensen met een psychische aandoening ervaart meer dan 70% vooroordelen of uitsluiting.

‘Stigmatisering is erger dan de kwaal zelf’, is een veelgehoorde opmerking. Vooroordelen over en de houding naar mensen met een psychische aandoening heeft invloed op hun leven. Het zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld moeilijker vrienden maken, werk of een huis vinden. Het leiden van een ‘normaal’ leven is een stuk ingewikkelder.

Uit schaamte, en om vooroordelen voor te zijn, anticipeert iemand met een psychische aandoening hierop en trekt zich terug. Dit persoonlijke lijden kan de aandoening verergeren, hun functioneren (nog meer) belemmeren en onnodige kosten veroorzaken. Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Mensen en instanties benadelen je dan vanwege je psychische aandoening. Zo komt het voor dat je geen aanvullende zorgverzekering of hypotheek kunt afsluiten. Iemand met een psychische aandoening kan, onbewust, (zelf)stigmatiseren. Ideeën komen vaak uit hun eigen opvoeding, hun eigen vooroordelen en schaamte. Als ze niet met anderen over de problemen durven te praten, komen ze in een isolement, en wachten ze soms (te) lang met hulp zoeken.

Tijdens deze avond vertellen ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over (zelf)stigma. Hoe zijn zij hiermee omgegaan? Wat vinden zij moeilijk? Waar hebben zij hulp en steun gevonden en ontvangen?

Praktische informatie:

Datum: maandag 9 januari 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.