Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 13 maart 2023

Weer aan het Werk

Weer aan het werk na een burn-out, depressie of psychose, hoeft niet gemakkelijk te zijn. Terugkomen in je routine kan ingewikkeld zijn. Welke twijfels heb jezelf? Hoe kun je dit aanpakken? Ook stigma kan een belemmering zijn. Zien je collega’s je anders?

Twee mensen met ervaring hierin vertellen hierover. Wat is hen meegevallen, wat heeft hen geholpen? Zij hebben ook tips voor collega’s, partners en vrienden.

Er is veel informatie over burnout, depressie, angststoornissen en psychose. Maar veel minder zijn er tips en adviezen over hoe je weer een leven kunt leiden nadat je uitgevallen bent. Hoe je weer aan het werk gaat. Toch  is dit iets waar veel mensen dagelijks mee te maken krijgen. Iemand die maanden zonder werk heeft gezeten wordt geconfronteerd met een heleboel zorgen en angsten over de terugkeer. Dit kan terugkeer moeilijk maken. Twijfels over je competenties en angst om door anderen beoordeeld te worden. Meestal helpt de terugkeer in een routine, meer sociale interactie en de re-integratie op de werkplek, je te motiveren en je weer meer jezelf te laten voelen.

Praktische informatie:
Datum: maandag 13 maart 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (deur open 19.00 uur)
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 13 februari 2023

Eenzaamheid

Wil je in gesprek met iemand die eenzaamheid kent, zodat je weer mogelijkheden ziet om uit je isolement te stappen ?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte band met anderen, of je hebt minder contact met mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard negatieve gevoelens van leegte en zinloosheid, en met lichamelijke of psychische klachten.

Eenzaamheid is voor iedereen anders, er niet een standaard oplossing. Iemand die zich eenzaam voelt, kan het gevoel hebben dat er niets aan te doen is, of dat een oplossing van anderen afhangt. Deze gedachtes zijn begrijpelijk. Vaak is een ‘bakkie en een praatje’ niet genoeg om eenzaamheid aan te pakken. Het kan wel een begin zijn om weer buiten te komen. Het is zoeken naar het voelen van verbinding en (h)erkenning.

Tijdens deze avond vertellen twee ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over eenzaamheid en sociaal isolement. Hoe zij met hun ‘moeilijkheden’ hebben leren omgaan. En waar zij hulp en steun hebben gevonden en hebben ontvangen.

Praktische informatie:
Datum: maandag 13 februari 2023
Tijd: 19.00
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Het hebben van vooroordelen lijkt onschuldig, iedereen heeft ze. Maar op basis van vooroordelen gebeurt het dat we groepen mensen buitensluiten en op achterstand zetten. Stigma zorgt ongemerkt voor een barrière bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een baan, een woning en bij het aangaan van vriendschappen en relaties. Van alle mensen met een psychische aandoening ervaart meer dan 70% vooroordelen of uitsluiting.

‘Stigmatisering is erger dan de kwaal zelf’, is een veelgehoorde opmerking. Vooroordelen over en de houding naar mensen met een psychische aandoening heeft invloed op hun leven. Het zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld moeilijker vrienden maken, werk of een huis vinden. Het leiden van een ‘normaal’ leven is een stuk ingewikkelder.

Uit schaamte, en om vooroordelen voor te zijn, anticipeert iemand met een psychische aandoening hierop en trekt zich terug. Dit persoonlijke lijden kan de aandoening verergeren, hun functioneren (nog meer) belemmeren en onnodige kosten veroorzaken. Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Mensen en instanties benadelen je dan vanwege je psychische aandoening. Zo komt het voor dat je geen aanvullende zorgverzekering of hypotheek kunt afsluiten. Iemand met een psychische aandoening kan, onbewust, (zelf)stigmatiseren. Ideeën komen vaak uit hun eigen opvoeding, hun eigen vooroordelen en schaamte. Als ze niet met anderen over de problemen durven te praten, komen ze in een isolement, en wachten ze soms (te) lang met hulp zoeken.

Tijdens deze avond vertellen ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over (zelf)stigma. Hoe zijn zij hiermee omgegaan? Wat vinden zij moeilijk? Waar hebben zij hulp en steun gevonden en ontvangen?

Praktische informatie:

Datum: maandag 9 januari 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Living Library vindt plaats in de bibliotheek van Zoetermeer op zaterdag 14 januari van 14:00 uur tot 16:30 uur

Never judge a book by its cover: klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Living Library je de mogelijkheid om in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Op 14 januari kun je in de bibliotheek van Zoetermeer ook kennis maken met een ‘levend boek’ uit onze pool, een boek over huiselijk geweld. Ze vertelt graag haar verhaal in een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

Achterflap

Ik leerde Marvin* kennen toen ik 25 was. Op straat. Ja letterlijk op straat. Ik werd zonder maar 1 woord met hem te hebben gewisseld verliefd op zijn groene ogen. Ik wist toen nog niet wat er achter die ogen allemaal schuilging. Voordat ik het wist leefde ik met hem samen op een vieze hotelkamer. Hij ging de hele dag op en neer naar buiten met mijn geld…drugs halen. Toch bleef ik en was super verliefd. Ik zou alles voor hem doen. Hij was voor mijn gevoel de enige die ik had. Omdat ik bang was om terug te gaan naar mijn moeder waar ik daarvoor woonde. Ik was daar immers met ruzie om hem weg gegaan. Het geld om de hotelkamer en drugs te betalen raakte op. We konden terecht in een heel klein en wederom vies kamertje bij zijn broer. Daar kreeg ik de eerste klappen ooit in mijn leven. Alleen omdat ik zei dat ik niet bij hem wou blijven. Hoe durfde hij? Zelfs mijn moeder had mij nog nooit met 1 vinger aangeraakt. Ik raakte zwanger van hem en zo naïef als dat ik was dacht ik dat dat hem zou veranderen. Je kan het misschien wel raden. Hij veranderde niet! Wil je weten wat er verder wel gebeurde, lees dan dit boek.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 14 januari 2023
Tijd: start 14.00 uur
Waar: de bibliotheek Zoetermeer

Toegang is gratis

* fictieve naam

 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 12 december 2022

Suïcidaliteit

Suïcidaliteit. Wat is het? Mensen die aan zelfmoord denken hebben hier meestal gemengde gevoelens over. Eigenlijk wil vrijwel niemand alleen maar dood. De meeste mensen willen vooral rust, er even niet zijn, ontsnappen aan de moeilijkheden of de pijn. En vooral: zo niet verder leven.

Zelfmoordgedachten ontstaan praktisch nooit als gevolg van één oorzaak. Meestal zijn er meerdere factoren die er gezamenlijk toe leiden dat je het leven te zwaar gaat vinden en een uitweg zoekt.
Tussen denken aan de dood en het plegen van zelfmoord zit een weg. Het begint vaak met vage gedachten, zoals ‘Ik zou willen dat ik er niet meer was’. Na verloop van tijd kunnen deze vage gedachten concreter worden: ‘Ik wil er niet meer zijn. Ik wil dood’. Uiteindelijk ontstaat er een plan.

Het denken aan zelfmoord is geen ramp. Het betekent dat het tijd is om op een andere manier om te gaan met je moeilijkheden. Het helpt echt om je gevoelens en gedachten met iemand te delen. Waar jij mee rondloopt, komt degene met wie je praat misschien wel heel bekend voor. Dit kan je opluchten.

Tijdens deze avond vertellen twee ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over suïcidaliteit. Hoe zij met hun ‘moeilijkheden’ hebben leren omgaan. En waar zij hulp en steun hebben gevonden en hebben ontvangen.

Praktische informatie:
Datum: maandag 12 december2022
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 14 november 2022

Verslaving en Psychiatrie

Hoe kunnen psychische kwetsbaarheden en verslaving samenhangen? Het gebruiken van middelen kan samen gaan met klachten, bijvoorbeeld van angst, neerslachtigheid of overprikkeling, symptomen van psychische kwetsbaarheden. Ben je te afhankelijk van een middel, dan ben je ‘verslaafd’. Dan verlies je de regie over je gebruik, wat ten koste gaat van je normale activiteiten. Hoe kun je hiermee om gaan? Twee ervaringsdeskundigen vertellen hun verhalen.

Een ervaringsdeskundige weet als geen ander wat het is om problemen te hebben door/met alcohol, drugs, medicijnen, gamen of gokken. Hun leven heeft op zijn kop gestaan, voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. Tóch zijn ze er bovenop gekomen. Mogelijk met pieken en dalen, maar ze hebben op eigen kracht, op hun eigen manier en in hun eigen tempo voor henzelf een betekenisvol leven opgebouwd.

Praktische informatie:
Datum: maandag 14 november2022
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichting, 5 oktober 2022

Wil je in gesprek met iemand die eenzaamheid kent, zodat je iemand in je omgeving kan helpen?

In gesprek met een ervaringsdeskundige eenzaamheid.

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte band met anderen, of je hebt minder contact met mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard negatieve gevoelens van leegte en zinloosheid, en met lichamelijke of psychische klachten.
Eenzaamheid is voor iedereen anders, er niet een standaard oplossing. Iemand die zich eenzaam voelt, kan het gevoel hebben dat er niets aan te doen is, of dat een oplossing van anderen afhangt. Deze gedachtes zijn begrijpelijk. Vaak is een ‘bakkie en een praatje’ niet genoeg om eenzaamheid aan te pakken. Het kan wel een begin zijn om weer buiten te komen. Het is zoeken naar het voelen van verbinding en (h)erkenning.

Praktische informatie:
Datum: woensdag 5 oktober 2022
Tijd: 10 tot 12 uur
Waar: InZet Rokkeveen, Nathaliegang 79 (naast de bibliotheek)

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 12 september 2022

Goede ouder?!

Opvoeding en ouder met kwetsbaarheid/psychische problemen/verslaving.

Elke ouder doet zijn best om zijn kind goed op te voeden. Ouder zijn terwijl je (psychisch) worstelt, kan ervoor zorgen dat je voor uitdagingen komt te staan. Bijvoorbeeld met gevoelens van onmacht, schaamte, verdriet, schuld, boosheid, liefde en beschermingsdrang. Je kunt je hierin als ouder erg alleen in voelen.

Mensen die met een kwetsbaarheid, ervaren het opvoeden van kinderen als een uitdaging. Sommige ouders zijn ze bang zijn voor discriminatie of het verlies van het ouderlijk gezag. Enkele ouders kunnen een toenemend gevoel van ontoereikendheid als ouder ervaren, en soms angstig zijn voor het overbrengen van hun problemen op hun kinderen. Andere ouders met een kwetsbaarheid ontwikkelen een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Dit kan hen alert houden en hen helpen om ritme en structuur aan te brengen in hun leven. Dan kan de ouderschapsrol wellicht helpend zijn bij persoonlijke groei en herstel.

Tijdens deze avond vertellen ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over hun ouderschap en kwetsbaarheid. Hoe zijn zij hiermee omgegaan? Wat vinden zij moeilijk? Waar hebben zij hulp en steun gevonden en ontvangen?

Praktische informatie:
Datum: maandag 12 september 2022
Tijd: start 19.30 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Living Library vindt plaats in het Forum op dinsdag 17 mei vanaf 19.00 uur

Never judge a book by its cover: klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Living Library je de mogelijkheid om in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Hoe voelt een transgender zich? En hoe ziet het leven van een dragqueen eruit? Voor de IDAHOT (dag tegen Homofobie en Transfobie) wordt deze Living Library georganiseerd, een initiatief waarin je geen boeken, maar mensen leest.
Op 17 mei kun je in het Forum ook kennis maken met ‘levende boeken’ uit onze pool. Ze vertellen je graag hun levensverhaal in een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

Praktische informatie:

Datum: dinsdag 17 mei 2022
Tijd: start 19.00 uur
Waar: het Forum Zoetermeer

Aanmelden via deze link: Meld je aan voor de Living Library

Toegang is gratis

Werken aan herstel in Zoetermeer

De voorlichtingsavond Suïcidaliteit vindt plaats in Zoetermeer op maandag 20 december 2021

Suïcidaliteit. Wat is het? Mensen die aan zelfmoord denken hebben hier meestal gemengde gevoelens over. Eigenlijk wil vrijwel niemand alleen maar dood. De meeste mensen willen vooral rust, er even niet zijn, ontsnappen aan de moeilijkheden of de pijn. En vooral: zo niet verder leven.

Zelfmoordgedachten ontstaan praktisch nooit als gevolg van één oorzaak. Meestal zijn er meerdere factoren die er gezamenlijk toe leiden dat je het leven te zwaar gaat vinden en een uitweg zoekt.
Tussen denken aan de dood en het plegen van zelfmoord zit een weg. Het begint vaak met vage gedachten, zoals ‘Ik zou willen dat ik er niet meer was’. Na verloop van tijd kunnen deze vage gedachten concreter worden: ‘Ik wil er niet meer zijn. Ik wil dood’. Uiteindelijk ontstaat er een plan.

Het denken aan zelfmoord is geen ramp. Het betekent dat het tijd is om op een andere manier om te gaan met je moeilijkheden. Het helpt echt om je gevoelens en gedachten met iemand te delen. Waar jij mee rondloopt, komt degene met wie je praat misschien wel heel bekend voor. Dit kan je opluchten.

Tijdens deze avond vertellen twee ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over suïcidaliteit. Hoe zij met hun ‘moeilijkheden’ hebben leren omgaan. En waar zij hulp en steun hebben gevonden en hebben ontvangen.

Praktische informatie

Datum: maandag 20 december 2021
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: gebouw Reakt/Piëzo aan de Teldersrode 25 in Zoetermeer

Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen, Fonteynenburg & Reakt.