Wil je in gesprek met iemand die armoede kent? Dat kan 7 mei, 21 mei en 11 juni 2024

‘Hoe ver van de rand sta jij?’

Armoede is soms verborgen en dat is niet voor niks.
Misschien moet je zelf de eindjes aan elkaar knopen. Dan hoeven we je niet veel meer te vertellen over armoede.
Mensen in armoede kunnen zich schamen voor hun situatie, anderen vinden het soms lastig om erover te beginnen.
Wij willen graag praten over armoede. Dat is nodig omdat armoede nog vaak een taboe is.

Wil je in gesprek met iemand die armoede kent?
Er zijn twee ervaringsdeskundigen met een luisterd oor.

Praktische informatie:

Data: 7 mei, 21 mei en 11 juni 2024
Tijd: tussen 11 – 13 uur
Waar: Bij Bosshardt, Justus van Effenhove 37, Zoetermeer.

Maandelijkse voorlichtingsavond, 11 december 2023

De dagen zijn kort en de nachten zijn lang. December een maand waarin de feestdagen of vreesdagen vallen.

Sommige mensen kiezen er bewust voor om alleen te zijn. Anderen hebben grote behoefte om af te spreken, maar kunnen nergens heen.
Sommige mensen houden niet van de feestdagen. Anderen voelen zich juist heel alleen. Sommige missen dierbare, of hebben familieleden die ver weg wonen. Sommige mensen kunnen zich geen reis of kerstdiner veroorloven. Anderen hebben een gespannen relatie met bepaalde familieleden.
Sommige voelen een enorme angst voor de feestdagen. Angst om mensen teleur te stellen. Bang voor het eten wat ‘hoort’ bij de feestdagen. Dit zie je niet.
Juist met de feestdagen is er veel uiterlijke schijn. Mooie kleding, vrolijke familiefoto’s en tafels vol eten.

Worstel je met de feestdagen? Je bent niet de enige.
Kom naar onze avond op 11 december…..

Deze avond zijn er twee ervaringsdeskundigen die kunnen vertellen over hun ervaringen en er is voldoende gelegenheid voor vragen en uitwisseling.

Praktische informatie:

Datum: maandag 11 december 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: Forum Zoetermeer, ‘de leeskamer’, Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 13 november 2023

Een relatie tussen mensen kan veranderen als bij een van de twee zich een psychische kwetsbaarheid manifesteert. De liefdesrelatie of vriendschap kan minder evenwichtig worden. Voor de een en voor de ander.

Leven met iemand met psychiatrische kwetsbaarheid kan ingrijpend zijn. Een liefdesrelatie of vriendschap veranderd. Het is niet gemakkelijk om dichtbij iemand met psychische kwetsbaarheid te staan. Hoe kun je omgaan met de veranderingen? Het kan vooral emotioneel veel van je vragen.
Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over conflicten, overbelasting, machteloosheid, buitengesloten voelen en eenzaamheid. In de relatie met partners en vrienden kan dat veel spanning opleveren.
Je eigen sociale omgeving kan denken, dat je er op een gegeven moment aan gewend bent. Dat je ermee hebt leren leven, maar jij wordt er regelmatig mee geconfronteerd. Het kan prettig zijn om te kunnen delen hoe jij het ervaart, wat er veranderd, en waar je een beetje bang voor bent.

Deze avond zijn er twee ervaringsdeskundigen die kunnen vertellen over hun ervaringen en er is voldoende gelegenheid voor vragen en uitwisseling.

Praktische informatie:

Datum: maandag 13 november 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 9 oktober 2023

Iemand in je naaste omgeving zien worstelen met zichzelf. Met het leven. Vastgelopen. Dat is pittig. Misschien voel je je machteloos, omdat je het contact verliest. Of omdat het grote impact kan hebben op het hele gezin.

Leven met iemand met psychiatrische kwetsbaarheid kan ingrijpend zijn. Het is niet gemakkelijk om dichtbij iemand met psychische kwetsbaarheid te staan. Het vraagt vooral emotioneel veel van je. Soms meer dan je te bieden hebt.
Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over conflicten, overbelasting, machteloosheid en eenzaamheid. Voor familie en naasten kan dat veel spanning opleveren.
Je eigen sociale omgeving kan denken, dat je er op een gegeven moment aan gewend bent. Dat je ermee hebt leren leven, maar jij wordt er regelmatig mee geconfronteerd.
Het kan prettig zijn om te kunnen delen hoe jij het ervaart, wat je merkt en waar je een beetje bang voor bent.

Deze avond zijn er twee ervaringsdeskundigen die kunnen vertellen over hun ervaringen en er is voldoende gelegenheid voor vragen en uitwisseling.

Praktische informatie:

Datum: maandag 9 oktober 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 12 juni 2023

Medicijnen; gebruik je ze wel of niet? Heb je last van bijwerkingen? Hoe kun je veilig medicijnen gebruiken?

Sommige medicatie gebruik je om je goed te blijven voelen. Hierbij kun je denken aan medicijnen voor psychiatrische kwetsbaarheden. Veel Nederlanders gebruiken medicijnen voor psychiatrische klachten, zoals antidepressiva (1,1 miljoen Nederlanders), benzodiazepines (1,4 miljoen Nederlanders) en antipsychotica (350.000 Nederlanders).

Medicatie is vaak een onderdeel van behandeling. Het is een lastige keuze om wel of geen medicatie te blijven gebruiken. Welke rol speelt medicatie om in balans te blijven? Dit is ook persoonlijk of en in welke mate je last hebt van bijwerkingen. Zo hebben antipsychotica verschillende bijwerkingen, zoals sufheid, bewegings-stoornissen en gewichtstoename.
Medicijnen tegen psychiatrische kwetsbaarheden kunnen beïnvloed worden door andere medicijnen, zoals ibuprofen; door slapen/inspanning; of door alcoholische dranken of cannabis.
Soms is er sprake van stigmatisering rondom medicatie, bijvoorbeeld bij een ‘vollemaansgezicht’ of gewichtstoename/afname.

Tijdens deze avond vertellen twee ervaringsdeskundigen hun eigen ervaringen over hun omgang met medicatie.

Praktische informatie:

Datum: maandag 12 juni 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 8 mei 2023

Contact met je familie

Familieleden kies je niet uit, die heb je. Hoe verhoud je je tot hen, na een ontwrichtende ervaring?

Hoe gaan familieleden met je om na een ontwrichtende ervaring? Hoe ga jij met hen om? Er zijn verwachtingen en gewoonten, rondom bijvoorbeeld feestdagen en verjaardagen. Bovendien heb je een gezamenlijk verleden.

Je kunt te maken hebben met gevoelens van onrecht of boosheid ten aanzien van familieleden. En weer andere familieleden die jouw ervaringen ontkennen en/of relativeren.

Of familieleden die zich schamen voor hetgeen jij hebt ervaren of meegemaakt. Familieleden die heel voorzichtig met je omgaan uit overbezorgdheid.

Je kunt het gevoel van saamhorigheid ervaren met familieleden. Je hebt immers een gedeeld verleden. Maar ook een gevoel van buitengesloten worden, omdat je ervaart dat andere familieleden samenspannen.

Kortom hoe kun je na een ontwrichtende ervaring, met je kwetsbaarheden, met familieleden omgaan.

Tijdens deze avond vertellen twee ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over hun contacten met familie(leden).

Praktische informatie:
Datum: maandag 8 mei 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 13 maart 2023

Weer aan het Werk

Weer aan het werk na een burn-out, depressie of psychose, hoeft niet gemakkelijk te zijn. Terugkomen in je routine kan ingewikkeld zijn. Welke twijfels heb jezelf? Hoe kun je dit aanpakken? Ook stigma kan een belemmering zijn. Zien je collega’s je anders?

Twee mensen met ervaring hierin vertellen hierover. Wat is hen meegevallen, wat heeft hen geholpen? Zij hebben ook tips voor collega’s, partners en vrienden.

Er is veel informatie over burnout, depressie, angststoornissen en psychose. Maar veel minder zijn er tips en adviezen over hoe je weer een leven kunt leiden nadat je uitgevallen bent. Hoe je weer aan het werk gaat. Toch  is dit iets waar veel mensen dagelijks mee te maken krijgen. Iemand die maanden zonder werk heeft gezeten wordt geconfronteerd met een heleboel zorgen en angsten over de terugkeer. Dit kan terugkeer moeilijk maken. Twijfels over je competenties en angst om door anderen beoordeeld te worden. Meestal helpt de terugkeer in een routine, meer sociale interactie en de re-integratie op de werkplek, je te motiveren en je weer meer jezelf te laten voelen.

Praktische informatie:
Datum: maandag 13 maart 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (deur open 19.00 uur)
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Maandelijkse voorlichtingsavond, 13 februari 2023

Eenzaamheid

Wil je in gesprek met iemand die eenzaamheid kent, zodat je weer mogelijkheden ziet om uit je isolement te stappen ?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte band met anderen, of je hebt minder contact met mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard negatieve gevoelens van leegte en zinloosheid, en met lichamelijke of psychische klachten.

Eenzaamheid is voor iedereen anders, er niet een standaard oplossing. Iemand die zich eenzaam voelt, kan het gevoel hebben dat er niets aan te doen is, of dat een oplossing van anderen afhangt. Deze gedachtes zijn begrijpelijk. Vaak is een ‘bakkie en een praatje’ niet genoeg om eenzaamheid aan te pakken. Het kan wel een begin zijn om weer buiten te komen. Het is zoeken naar het voelen van verbinding en (h)erkenning.

Tijdens deze avond vertellen twee ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over eenzaamheid en sociaal isolement. Hoe zij met hun ‘moeilijkheden’ hebben leren omgaan. En waar zij hulp en steun hebben gevonden en hebben ontvangen.

Praktische informatie:
Datum: maandag 13 februari 2023
Tijd: 19.00
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Het hebben van vooroordelen lijkt onschuldig, iedereen heeft ze. Maar op basis van vooroordelen gebeurt het dat we groepen mensen buitensluiten en op achterstand zetten. Stigma zorgt ongemerkt voor een barrière bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een baan, een woning en bij het aangaan van vriendschappen en relaties. Van alle mensen met een psychische aandoening ervaart meer dan 70% vooroordelen of uitsluiting.

‘Stigmatisering is erger dan de kwaal zelf’, is een veelgehoorde opmerking. Vooroordelen over en de houding naar mensen met een psychische aandoening heeft invloed op hun leven. Het zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld moeilijker vrienden maken, werk of een huis vinden. Het leiden van een ‘normaal’ leven is een stuk ingewikkelder.

Uit schaamte, en om vooroordelen voor te zijn, anticipeert iemand met een psychische aandoening hierop en trekt zich terug. Dit persoonlijke lijden kan de aandoening verergeren, hun functioneren (nog meer) belemmeren en onnodige kosten veroorzaken. Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Mensen en instanties benadelen je dan vanwege je psychische aandoening. Zo komt het voor dat je geen aanvullende zorgverzekering of hypotheek kunt afsluiten. Iemand met een psychische aandoening kan, onbewust, (zelf)stigmatiseren. Ideeën komen vaak uit hun eigen opvoeding, hun eigen vooroordelen en schaamte. Als ze niet met anderen over de problemen durven te praten, komen ze in een isolement, en wachten ze soms (te) lang met hulp zoeken.

Tijdens deze avond vertellen ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal over (zelf)stigma. Hoe zijn zij hiermee omgegaan? Wat vinden zij moeilijk? Waar hebben zij hulp en steun gevonden en ontvangen?

Praktische informatie:

Datum: maandag 9 januari 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Waar: De Patio, Gaardedreef 189, 2723 AZ Zoetermeer

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. 

Werken aan herstel in Zoetermeer

Living Library vindt plaats in de bibliotheek van Zoetermeer op zaterdag 14 januari van 14:00 uur tot 16:30 uur

Never judge a book by its cover: klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Living Library je de mogelijkheid om in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Op 14 januari kun je in de bibliotheek van Zoetermeer ook kennis maken met een ‘levend boek’ uit onze pool, een boek over huiselijk geweld. Ze vertelt graag haar verhaal in een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden.

Achterflap

Ik leerde Marvin* kennen toen ik 25 was. Op straat. Ja letterlijk op straat. Ik werd zonder maar 1 woord met hem te hebben gewisseld verliefd op zijn groene ogen. Ik wist toen nog niet wat er achter die ogen allemaal schuilging. Voordat ik het wist leefde ik met hem samen op een vieze hotelkamer. Hij ging de hele dag op en neer naar buiten met mijn geld…drugs halen. Toch bleef ik en was super verliefd. Ik zou alles voor hem doen. Hij was voor mijn gevoel de enige die ik had. Omdat ik bang was om terug te gaan naar mijn moeder waar ik daarvoor woonde. Ik was daar immers met ruzie om hem weg gegaan. Het geld om de hotelkamer en drugs te betalen raakte op. We konden terecht in een heel klein en wederom vies kamertje bij zijn broer. Daar kreeg ik de eerste klappen ooit in mijn leven. Alleen omdat ik zei dat ik niet bij hem wou blijven. Hoe durfde hij? Zelfs mijn moeder had mij nog nooit met 1 vinger aangeraakt. Ik raakte zwanger van hem en zo naïef als dat ik was dacht ik dat dat hem zou veranderen. Je kan het misschien wel raden. Hij veranderde niet! Wil je weten wat er verder wel gebeurde, lees dan dit boek.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 14 januari 2023
Tijd: start 14.00 uur
Waar: de bibliotheek Zoetermeer

Toegang is gratis

* fictieve naam