Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: augustus 2024 (bij voldoende belangstelling)

Creatieve Herstelwerkgroep

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. Heb je een (psychische) kwetsbaarheid en wil je met gelijkgestemden actief aan de slag met je eigen herstel?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor je actief en op eigen tempo aan je eigen herstel kan werken.
Tijdens deze herstelwerkgroep maak je kennis met diverse kunstenaars, kunstvormen en herstelthema’s. Je wordt uitgenodigd je eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Realiseer je dat het meedoen en samen bezig zijn met creatieve uitingen herstelbevorderend is. En dat het er niet om gaat dat de kunstwerkjes lelijk, mooi of mooier zijn. Het gaat om uitingen op een creatieve manier. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.

Doel
Het doel van een herstelgroep is het vergroten van je kracht (empowerment) en mogelijkheden. Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Delen van je ervaringen met gelijkgestemden helpt om je bewust te worden van je eigen proces.

Thema’s
Voorbeelden van herstelthema’s die aan de orde komen zijn: hoop, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid, steun en opkomen voor jezelf.
Er zal gewerkt worden aan de hand van kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines met andere ‘lusten en lasten’. Zoals: Leonardo da Vinci, beelden; Vincent van Gogh, schilder; Maarten Biesheuvel, schrijver; Hugh Welsch, fotograaf; etc..

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en creatief met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel. Je wilt je krachten en mogelijkheden ontdekken en vergroten.

Door wie?
Deze groep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie:
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 3 uur
Start: augustus 2024 (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelden
Heb je vragen over, of heb je belangstelling voor deze Creatieve Herstelwerkgroep? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: augustus 2024

Maak je eigen gereedschapskoffer voor een goed gevoel! Een Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en je zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen hand kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen en door het maken van actieplannen dit gericht in je leven toepast. WRAP is geen toverstokje. Het kan je helpen om stap voor stap aan te pakken wat je hindert en om te gaan kiezen wat jouw welzijn bevordert

WRAP kan voor jou een hulpmiddel worden om:
• je beter te gaan voelen;
• meer grip te krijgen op je leven;
• gewoontes die je belemmeren te veranderen;
• om te gaan met trauma’s;
• je leven mooier te maken;
• te werken aan elk doel dat je je zou willen stellen.

WRAP is gebaseerd op vijf sleutelbegrippen
• Hoop
• Eigen verantwoordelijkheid
• Eigen ontwikkeling
• Opkomen voor je zelf
• Steun

Hoe maak je je eigen WRAP?
Eerst maak je kennis met de sleutelbegrippen waarop WRAP gebouwd is. Dan ga je aan de slag met het verzamelen van alles wat voor jou zou kunnen bijdragen aan een goed gevoel. Hiermee vul je je gereedschapskoffer. Je maakt een begin met het bekijken welk gereedschap echt goed werkt voor jou. Vervolgens ga je na hoe je in verschillende situaties dit gereedschap toe kan passen. Daarvoor maak je actieplannen. Een WRAP is een doorlopend leerproces waarbij je aan de hand van ervaringen je gereedschap steeds blijft bijwerken. Daarvoor gaat je WRAP steeds beter bij jou passen.

De onderdelen van WRAP
De basis is je koffer met gereedschap voor een goed gevoel met alles wat je kan helpen bij jouw welbevinden. Dit gereedschap pas je toe op:
• Een dagelijks onderhoudsplan
• Triggers achterhalen + een Actieplan
• Vroege waarschuwingstekens + een Actieplan
• Tekenen van ontsporing + een Actieplan
• Crisisplan
• Post crisisplan

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De WRAP groep wordt begeleidt door ervaringsdeskundigen die opgeleid zijn tot WRAP facilitators.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 6 a 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) vanaf augustus 2024
Tijd: een middag, van 2 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen over, of heb je belangstelling voor het maken van je eigen WRAP? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start september 2024 (bij voldoende belangstelling)

‘Only the wounded healer can truly heal.’ Irvin D. Yalom

Tijdens deze cursus leer je wat ervaringsdeskundigheid precies is en op welke manieren je jouw eigen ervaringen kunt gebruiken om andere mensen te ondersteunen. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun vrijwilligerswerk als voorlichter of gastspreker, als begeleider van lotgenotengroepen of trainingen, of in de beleidsadvisering. Na het volgen van de cursus Werken met Eigen Ervaring zouden deelnemers hun ervaringen kunnen inzetten als vrijwilliger GGZ Rivierduinen of Fonteynenburg.

Let op: Het wordt zeer aangeraden deze cursus (pas) te starten als je de cursus Herstellen doe je Zelf hebt afgerond, of al enige tijd deelneemt aan een Herstelwerkgroep.

De inhoud van de cursus richt zich op het inzetten van je eigen herstelervaring, je reflectie daarop, het daardoor ontstane inzicht wat nodig is voor je eigen herstel, het kunnen delen van deze ervaringen en het kunnen ondersteunen van lotgenoten.

De volgende thema’s komen aanbod:

• Het bespreken van de vormen van herstel, en het reflecteren op het herstelproces van de deelnemers met de vier fasen van herstel.
• Definitie ervaringsdeskundigheid; van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid.
• Empowerment, het herwinnen van eigen regie, empowerment en stigma.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die te maken hebben met rouw en verlies en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 2 uur op dinsdagmiddag
Start: september 2024
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen of heb je belangstelling voor de cursus Werken met Eigen Ervaring? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: juli 2024 (bij voldoende belangstelling)

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Een herstelwerkgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor je actief en op eigen tempo aan je eigen herstel kan werken.

Tijdens de herstelwerkgroep maak je kennis met het begrip herstel. Je wordt uitgenodigd je eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren en ervaringskennis te ontwikkelen. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.
De bijeenkomsten worden voorbereid door de ervaringsdeskundigen die de groep begeleiden. Deelnemers worden gestimuleerd zelf ook onderwerpen in te brengen waar ze ervaringen over willen uitwisselen en van willen leren.

Doel
Het doel van een herstelgroep is het vergroten van je kracht (empowerment) en mogelijkheden. Dit gebeurt door te praten over je ervaringen en te werken aan je eigen herstel. Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Delen van je ervaringen met gelijkgestemden helpt om je bewust te worden van je eigen proces.

Thema’s
Voorbeelden van thema’s rondom herstel die in de herstelgroep worden besproken zijn: Wat is herstel; Welke fases van herstel zijn te herkennen; Welke rollen heb ik; herstel bevorderende en belemmerende factoren en valkuilen.…

De groep
De groep komt om de week op samen. Na een half jaar wordt er geëvalueerd en kun je besluiten of je nog een half jaar door gaat.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelwerkgroep wordt begeleidt door twee ervaringsdeskundigen.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 5 tot 8 deelnemers
Duur: een half jaar, 2 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
Start: juli 2024, op woensdagmiddag
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen of heb je belangstelling voor de Herstelwerkgroep? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: april 2024 (bij voldoende belangstelling)

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. In deze cursus ontdek je welke invloed je hebt op je eigen herstelproces.
De cursus Herstellen doe je Zelf is voor iedereen die aan het herstellen is van een (psychische) kwetsbaarheid en de kracht uit zichzelf wil halen. Herstellen doe je Zelf bestaat uit 12-wekelijkse bijeenkomsten waarin je plannen voor de toekomst maakt.

Doel van de cursus
• Het opdoen van kennis; allereerst over jezelf. Je leert om inzicht te krijgen in je eigen herstelproces.
• Door inzicht in jezelf te krijgen en jezelf beter te leren kennen, leer je weer op eigen kracht op te krabbelen.
• Door het delen van herstelervaringen stimuleer je je eigen kracht, gebruik je je eigen ervaring en ondervind je gelijkwaardigheid als deelnemer.
• Je vergroot je kennis en vormt een mening over onderwerpen die met herstel te maken hebben.

Het opdoen van vaardigheden.
• Je kracht hervinden.
• Eigen keuzes maken en je eigen wensen op allerlei gebieden in kaart brengen.
• Steun vragen.

Hernemen van een maatschappelijke positie en onderzoeken van mogelijkheden daarvoor.

Werkwijze
Bij de cursus hoort een werkboek waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende onderwerpen. Ook staan er discussiepunten en oefeningen in. Tijdens de bijeenkomsten worden er stukken uit het werkboek gelezen en besproken.
Soms werkt ieder voor zich aan een korte opdracht. In de groep wordt gepraat over eigen ervaringen met herstel. Gedachten en meningen kunnen worden uitgewisseld. Plannen voor de toekomst worden zoveel mogelijk concreet gemaakt.
Na de cursus is er een terugkombijeenkomst waarin de voortgang van te behalen doelen besproken worden. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 6 a 9 deelnemers.
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 2 uur
Start: april 2024 (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen of heb je belangstelling voor de cursus Herstellen doe je Zelf? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: april 2024

Maak je eigen gereedschapskoffer voor een goed gevoel! Een Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en je zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen hand kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen en door het maken van actieplannen dit gericht in je leven toepast. WRAP is geen toverstokje. Het kan je helpen om stap voor stap aan te pakken wat je hindert en om te gaan kiezen wat jouw welzijn bevordert

WRAP kan voor jou een hulpmiddel worden om:
• je beter te gaan voelen;
• meer grip te krijgen op je leven;
• gewoontes die je belemmeren te veranderen;
• om te gaan met trauma’s;
• je leven mooier te maken;
• te werken aan elk doel dat je je zou willen stellen.

WRAP is gebaseerd op vijf sleutelbegrippen
• Hoop
• Eigen verantwoordelijkheid
• Eigen ontwikkeling
• Opkomen voor je zelf
• Steun

Hoe maak je je eigen WRAP?
Eerst maak je kennis met de sleutelbegrippen waarop WRAP gebouwd is. Dan ga je aan de slag met het verzamelen van alles wat voor jou zou kunnen bijdragen aan een goed gevoel. Hiermee vul je je gereedschapskoffer. Je maakt een begin met het bekijken welk gereedschap echt goed werkt voor jou. Vervolgens ga je na hoe je in verschillende situaties dit gereedschap toe kan passen. Daarvoor maak je actieplannen. Een WRAP is een doorlopend leerproces waarbij je aan de hand van ervaringen je gereedschap steeds blijft bijwerken. Daarvoor gaat je WRAP steeds beter bij jou passen.

De onderdelen van WRAP
De basis is je koffer met gereedschap voor een goed gevoel met alles wat je kan helpen bij jouw welbevinden. Dit gereedschap pas je toe op:
• Een dagelijks onderhoudsplan
• Triggers achterhalen + een Actieplan
• Vroege waarschuwingstekens + een Actieplan
• Tekenen van ontsporing + een Actieplan
• Crisisplan
• Post crisisplan

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De WRAP groep wordt begeleidt door ervaringsdeskundigen die opgeleid zijn tot WRAP facilitators.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 6 a 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) vanaf april 2024
Tijd: vrijdagmiddag, van 2 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen over, of heb je belangstelling voor het maken van je eigen WRAP? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: februari 2024 (bij voldoende belangstelling)

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. In deze cursus ontdek je welke invloed je hebt op je eigen herstelproces.
De cursus Herstellen doe je Zelf is voor iedereen die aan het herstellen is van een (psychische) kwetsbaarheid en de kracht uit zichzelf wil halen. Herstellen doe je Zelf bestaat uit 12-wekelijkse bijeenkomsten waarin je plannen voor de toekomst maakt.

Doel van de cursus
• Het opdoen van kennis; allereerst over jezelf. Je leert om inzicht te krijgen in je eigen herstelproces.
• Door inzicht in jezelf te krijgen en jezelf beter te leren kennen, leer je weer op eigen kracht op te krabbelen.
• Door het delen van herstelervaringen stimuleer je je eigen kracht, gebruik je je eigen ervaring en ondervind je gelijkwaardigheid als deelnemer.
• Je vergroot je kennis en vormt een mening over onderwerpen die met herstel te maken hebben.

Het opdoen van vaardigheden.
• Je kracht hervinden.
• Eigen keuzes maken en je eigen wensen op allerlei gebieden in kaart brengen.
• Steun vragen.

Hernemen van een maatschappelijke positie en onderzoeken van mogelijkheden daarvoor.

Werkwijze
Bij de cursus hoort een werkboek waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende onderwerpen. Ook staan er discussiepunten en oefeningen in. Tijdens de bijeenkomsten worden er stukken uit het werkboek gelezen en besproken.
Soms werkt ieder voor zich aan een korte opdracht. In de groep wordt gepraat over eigen ervaringen met herstel. Gedachten en meningen kunnen worden uitgewisseld. Plannen voor de toekomst worden zoveel mogelijk concreet gemaakt.
Na de cursus is er een terugkombijeenkomst waarin de voortgang van te behalen doelen besproken worden. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 6 a 9 deelnemers.
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 2 uur
Start: februari 2024, op dinsdag (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen of heb je belangstelling voor de cursus Herstellen doe je Zelf? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: februari 2024 (bij voldoende belangstelling)

Rouwen is het verwerken van een groot verlies. Bijvoorbeeld het overlijden van iemand van wie je houdt. Of het verlies van een baan of het verlies van de hoop op een kind. Verlies geeft veel emoties, zoals verdriet, somberheid en boosheid. Rouw verloopt wispelturig. Het verdriet kan heel sterk zijn waardoor je bijna niet in staat zijn om iets anders te doen. Andere mensen gaan juist heel hard aan het werk, storten zich op een nieuw leven en ontkennen het verdriet zoveel mogelijk.

Het verlies kan je naar je gevoeld alles veranderen in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde. Je prioriteiten verschuiven: wat eerst belangrijk leek te zijn, kan van ondergeschikt belang worden. Dat kan een schokkende ervaring zijn omdat het meestal ook betekent dat je niet meer op dezelfde golflengte zit als de mensen om je heen. Rouwen kun je zien als jouw proces om jezelf aan te passen aan die totaal veranderde situatie. de ‘zekerheden’ in je leven, je contacten met andere mensen, je toekomstverwachting, je wensen. Dat valt niet mee, het is een zware opgave. Je staat voor de taak je verwachtingen, je heden en je toekomst aan te passen aan de nieuwe situatie waarin iets voor altijd weg is.

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Je hebt een verlies te verwerken, te aanvaarden en wilt met gelijkgestemden hiermee actief aan de slag. Je wilt manieren zoeken en vinden om je verlies te aanvaarden, ‘een plek geven’, en te kunnen helen. Dan ben je bij deze werkgroep op de juiste plek!

Tijdens de groep maak je kennis met het begrip helen. Deelnemers worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren en kennis te ontwikkelen. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, gevoelens, ervaringen en meningen staan centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin alle deelnemers zich veilig voelen.

De groep
De groep elke week samen.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die te maken hebben met rouw en verlies en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 2 uur
Start: begin 2024 (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je belangstelling voor deelname aan een Herstelgroep Rouw & Verlies, dan kun je dit kenbaar maken via een mail aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: februari 2024

Voor volwassenen die kind zijn van een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen

KOPP/KOV-ers zijn kinderen met een ouder met psychische problemen of verslavingsproblemen. Deze kinderen groeien vaak op in een lastige thuissituatie, het kan zwaar zijn om een kwetsbare ouder te hebben en dit kan invloed hebben op het leven als kind.
Je ouder(s) kon(den) er misschien niet altijd voor je zijn. Het kan betekenen dat je al jong zorgtaken verricht, verantwoordelijkheid krijgt, minder ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen en je eigen keuzes te maken. Gebeurtenissen laten hun sporen na. Hier kun je mee worstelen. Je wilt balans hebben en tevreden zijn met je leven.

Deze herstelgroep is voor volwassenen (23+) die zelf kind zijn van een ouder met…. Tijdens deze levensfase, (settelen, gezinsvorming, etc.) kun je nieuwe/andere vragen en antwoorden tegenkomen.

Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen. Het delen van je ervaringen met gelijkgestemden kan helpend zijn om je bewust te worden van je eigen proces.
De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij zullen je uitnodigen om van elkaar te leren. Acceptatie en respect voor verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.
Vooraf vindt er een kennismakingsgesprekje plaats om samen te kijken of de groep iets voor jou is.
Deze herstelgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarbij verschillende thema’s worden besproken: eigen ervaringen, grenzen stellen, identiteit, relaties, troost, etc. .

Voor wie?

Inwoners van Zoetermeer, die 23 + zijn en die zijn opgegroeid met een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Die met gelijkgestemden actief
aan de slag willen met zijn/haar eigen vraagstukken en ervaringen.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij:

E-mail: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

Praktische informatie:

Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 8 bijeenkomsten (2 wekelijks)
Start: februari 2024, vrijdagmiddag
Tijd: 2 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

In samenwerking met MIND Naasten Centraal

Werken aan herstel in Zoetermeer

Start: tweede helft 2024 (bij voldoende belangstelling)

Creatieve Herstelwerkgroep

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. Heb je een (psychische) kwetsbaarheid en wil je met gelijkgestemden actief aan de slag met je eigen herstel?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor je actief en op eigen tempo aan je eigen herstel kan werken.
Tijdens deze herstelwerkgroep maak je kennis met diverse kunstenaars, kunstvormen en herstelthema’s. Je wordt uitgenodigd je eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Realiseer je dat het meedoen en samen bezig zijn met creatieve uitingen herstelbevorderend is. En dat het er niet om gaat dat de kunstwerkjes lelijk, mooi of mooier zijn. Het gaat om uitingen op een creatieve manier. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.

Doel
Het doel van een herstelgroep is het vergroten van je kracht (empowerment) en mogelijkheden. Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Delen van je ervaringen met gelijkgestemden helpt om je bewust te worden van je eigen proces.

Thema’s
Voorbeelden van herstelthema’s die aan de orde komen zijn: hoop, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid, steun en opkomen voor jezelf.
Er zal gewerkt worden aan de hand van kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines met andere ‘lusten en lasten’. Zoals: Leonardo da Vinci, beelden; Vincent van Gogh, schilder; Maarten Biesheuvel, schrijver; Hugh Welsch, fotograaf; etc..

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en creatief met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel. Je wilt je krachten en mogelijkheden ontdekken en vergroten.

Door wie?
Deze groep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie:
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 3 uur
Start: tweede helft 2024, op dinsdag (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelden
Heb je vragen over, of heb je belangstelling voor deze Creatieve Herstelwerkgroep? Dan kun je een mail sturen aan: contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl