Werken aan herstel in Zoetermeer

Start september 2022 | Creatieve Herstelwerkgroep

Start: september 2022

Creatieve Herstelwerkgroep

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. Heb je een (psychische) kwetsbaarheid en wil je met gelijkgestemden actief aan de slag met je eigen herstel?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor je actief en op eigen tempo aan je eigen herstel kan werken.
Tijdens deze herstelwerkgroep maak je kennis met diverse kunstenaars, kunstvormen en herstelthema’s. Je wordt uitgenodigd je eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Realiseer je dat het meedoen en samen bezig zijn met creatieve uitingen herstelbevorderend is. En dat het er niet om gaat dat de kunstwerkjes lelijk, mooi of mooier zijn. Het gaat om uitingen op een creatieve manier. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.

Doel
Het doel van een herstelgroep is het vergroten van je kracht (empowerment) en mogelijkheden. Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Delen van je ervaringen met gelijkgestemden helpt om je bewust te worden van je eigen proces.

Thema’s
Voorbeelden van herstelthema’s die aan de orde komen zijn: hoop, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid, steun en opkomen voor jezelf.
Er zal gewerkt worden aan de hand van kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines met andere ‘lusten en lasten’. Zoals: Leonardo da Vinci, beelden; Vincent van Gogh, schilder; Maarten Biesheuvel, schrijver; Hugh Welsch, fotograaf; etc..

Voor wie?

Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en creatief met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel. Je wilt je krachten en mogelijkheden ontdekken en vergroten.

Door wie?

Deze groep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundigedigen.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Nancy Cronie (ervaringswerker)
Telefoon 06-20715612
Email: n.cronie@rivierduinen.nl

Aanmelden kan via:

E-mail: kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl

Praktische informatie:

Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks)
Start: 27 september 2022
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos