Werken aan herstel in Zoetermeer

Start april 2022 | Werken met Eigen Ervaring

Start april 2022

‘Only the wounded healer can truly heal.’ Irvin D. Yalom

Tijdens deze cursus leer je wat ervaringsdeskundigheid precies is en op welke manieren je jouw eigen ervaringen kunt gebruiken om andere mensen te ondersteunen. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun vrijwilligerswerk als voorlichter of gastspreker, als begeleider van lotgenotengroepen of trainingen, of in de beleidsadvisering. Na het volgen van de cursus Werken met Eigen Ervaring zouden deelnemers hun ervaringen kunnen inzetten als vrijwilliger GGZ Rivierduinen of Fonteynenburg.

Let op: Het wordt zeer aangeraden deze cursus (pas) te starten als je de cursus Herstellen doe je Zelf hebt afgerond, of al enige tijd deelneemt aan een Herstelwerkgroep.

De inhoud van de cursus richt zich op het inzetten van je eigen herstelervaring, je reflectie daarop, het daardoor ontstane inzicht wat nodig is voor je eigen herstel, het kunnen delen van deze ervaringen en het kunnen ondersteunen van lotgenoten.

De volgende thema’s komen aanbod:

• Het bespreken van de vormen van herstel, en het reflecteren op het herstelproces van de deelnemers met de vier fasen van herstel.
• Definitie ervaringsdeskundigheid; van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid.
• Empowerment, het herwinnen van eigen regie, empowerment en stigma.

Voor wie?

Inwoners van Zoetermeer, die ver gevorderd zijn in hun eigen herstel.

Door wie?

Werken met Eigen Ervaring wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen.

Praktische informatie

Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks)
Start:  april 2022
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden

Hiervoor kun je terecht bij de ervaringsdes-kundigen die de cursus faciliteren:

Janice de Jager (ervaringsdeskundige)

E-mail: j.dejager@rivierduinen.nl

tel: 06-27063090