Werken aan herstel in Zoetermeer

Herstelwerkgroep Zoetermeer

Start 28 februari 2020

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. Heb je een psychische kwetsbaarheid en wil je met gelijkgestemden actief aan de slag met je eigen herstel?
Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor je actief en op eigen tempo aan je eigen herstel kan werken.

Tijdens de herstelwerkgroep maak je kennis met het begrip herstel. Je wordt uitgenodigd je eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren en ervaringskennis te ontwikkelen. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.

De bijeenkomsten worden voorbereid door de ervaringswerker en/of ervaringsdeskundige die de groep begeleiden. Deelnemers worden gestimuleerd zelf ook onderwerpen in te brengen waar ze ervaringen over willen uitwisselen en van willen leren.

Doel
Het doel van een herstelgroep is het vergroten van je kracht (empowerment) en mogelijkheden. Dit gebeurt door te praten over je ervaringen en te werken aan je eigen herstel. Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Delen van je ervaringen met gelijkgestemden helpt om je bewust te worden van je eigen proces.

Thema’s
Voorbeelden van thema’s rondom herstel die in de herstelgroep worden besproken, zijn:
Stigma, Bronnen van steun, Omgaan met je hulpverlener, Romantische relaties, Vriendschap, Werk …

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel. Je wilt je krachten en mogelijkheden ontdekken en vergroten.

Door wie?
De herstelwerkgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij:

Janice de Jager (ervaringsdeskundige)
E-mail: j.dejager@rivierduinen.nl
Tel: 06-27063090

Praktische informatie
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: een half jaar (tweewekelijks)
Locatie: informatie volgt
Start: vrijdag 28 februari 2020 (even weken)
Tijd: 10.30-12.30 uur
Deelname is kosteloos