Werken aan herstel in Zoetermeer

Herstel doe je zelf Zoetermeer

Start: 2 maart 2020

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. In deze cursus ontdek je welke invloed je hebt op je eigen herstelproces.

De cursus Herstellen Doe Je Zelf is voor iedereen die aan het herstellen is van een (psychische) kwetsbaarheid en de kracht uit zichzelf wil halen. Herstellen Doe Je Zelf bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten waarin je plannen voor de toekomst maakt.

Doel van de cursus
Het opdoen van kennis; allereerst over jezelf. Je leert om inzicht te krijgen in je eigen herstelproces.
• Door inzicht in jezelf te krijgen en jezelf beter te leren kennen leer je op eigen kracht op te krabbelen.
• Door delen van ervaringen stimuleer je kracht, gebruik je ervaring en ondervind je gelijkwaardigheid.
• Je vergroot je kennis en vormt een mening over onderwerpen die met herstel te maken hebben.
• Het opdoen van vaardigheden.
• Je kracht hervinden.
• Eigen keuzes maken en je eigen wensen op allerlei gebieden in kaart brengen.
• Steun vragen.
• Hernemen van een maatschappelijke positie en onderzoeken van mogelijkheden daarvoor.

Werkwijze
Bij de cursus hoort een werkboek waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende onderwerpen. Ook staan er discussiepunten en oefeningen in. Tijdens de bijeenkomsten worden er stukken uit het werkboek gelezen en besproken. Soms werkt ieder voor zich aan een korte opdracht. In de groep wordt gepraat over eigen ervaringen met herstel. Gedachten en meningen kunnen worden uitgewisseld. Plannen voor de toekomst worden zoveel mogelijk concreet gemaakt. Na de cursus is er een terugkombijeenkomst waarin de voortgang van te behalen doelen besproken worden. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel. Je wilt je krachten en mogelijkheden ontdekken en vergroten.

Door wie?
De cursus Herstellen Doe Je Zelf wordt begeleid door
twee ervaringsdeskundigen.

Informatie en aanmelden
Piet Boudeling
Tel: 06-53642021

Aanmelden kan via mail:
contact@werkenaanherstelinzoetermeer.nl

 

Praktische informatie
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks)
Locatie: informatie volgt
Start: 2 maart 2020
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Deelname is kosteloos