Werken aan herstel in Zoetermeer

Herstelwerkgroep Zoetermeer

Start: 12 februari 2021

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen.
Een herstelwerkgroep is een groep waarin mensen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen, waardoor je actief en op eigen tempo aan je eigen herstel kan werken.
Tijdens de herstelwerkgroep maak je kennis met het begrip herstel. Je wordt uitgenodigd je eigen ervaringen te delen om zo van elkaar te leren en ervaringskennis te ontwikkelen. Acceptatie en respect voor de verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.
De bijeenkomsten worden voorbereid door de ervaringsdeskundigen die de groep begeleiden. Deelnemers worden gestimuleerd zelf ook onderwerpen in te brengen waar ze ervaringen over willen uitwisselen en van willen leren.

Doel
Het doel van een herstelgroep is het vergroten van je kracht (empowerment) en mogelijkheden. Dit gebeurt door te praten over je ervaringen en te werken aan je eigen herstel. Door met elkaar in gesprek te gaan, vind je herkenning in elkaars verhalen. Die herkenning schept een band en biedt de basis voor gelijkwaardigheid. Delen van je ervaringen met gelijkgestemden helpt om je bewust te worden van je eigen proces.

Thema’s
Voorbeelden van thema’s rondom herstel die in de herstelgroep worden besproken, zijn: Stigma, Bronnen van steun, Omgaan met je hulpverlener, Romantische relaties, Vriendschap, Werk …

De groep
De groep komt om de week op samen. Na een half jaar wordt er geëvalueerd en kun je besluiten of je nog een half jaar door gaat.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die een (psychische) kwetsbaarheid hebben en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelwerkgroep wordt begeleidt door twee ervaringsdeskundigen.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 5 tot 8 deelnemers
Duur: een half jaar
Startdatum: 12 februari 2021
Tijd: 10.30 tot 12.30 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos
Informatie en aanmelden
Hiervoor kun je terecht bij de ervaringsdes-kundigen die de cursus faciliteren:

Xander Smits (ervaringsdeskundige)
E-mail: S.Smits@rivierduinen.nl
Tel: 06-30056920

José Overste (ervaringsdeskundige)
E-mail: j.overste@outlook.com
Tel: 06-10752967