Werken aan herstel in Zoetermeer

Start begin 2023 | Cursus: Herstellen doe je Zelf

Start: begin 2023 (bij voldoende belangstelling)

Herstellen is iets wat je zelf doet. Herstel wil ook niet altijd zeggen dat je je helemaal beter moet voelen. Herstel wil zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden. In deze cursus ontdek je welke invloed je hebt op je eigen herstelproces.
De cursus Herstellen doe je Zelf is voor iedereen die aan het herstellen is van een (psychische) kwetsbaarheid en de kracht uit zichzelf wil halen. Herstellen doe je Zelf bestaat uit 12-wekelijkse bijeenkomsten waarin je plannen voor de toekomst maakt.

Doel van de cursus
• Het opdoen van kennis; allereerst over jezelf. Je leert om inzicht te krijgen in je eigen herstelproces.
• Door inzicht in jezelf te krijgen en jezelf beter te leren kennen, leer je weer op eigen kracht op te krabbelen.
• Door het delen van herstelervaringen stimuleer je je eigen kracht, gebruik je je eigen ervaring en ondervind je gelijkwaardigheid als deelnemer.
• Je vergroot je kennis en vormt een mening over onderwerpen die met herstel te maken hebben.

Het opdoen van vaardigheden.
• Je kracht hervinden.
• Eigen keuzes maken en je eigen wensen op allerlei gebieden in kaart brengen.
• Steun vragen.

Hernemen van een maatschappelijke positie en onderzoeken van mogelijkheden daarvoor.

Werkwijze
Bij de cursus hoort een werkboek waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende onderwerpen. Ook staan er discussiepunten en oefeningen in. Tijdens de bijeenkomsten worden er stukken uit het werkboek gelezen en besproken.
Soms werkt ieder voor zich aan een korte opdracht. In de groep wordt gepraat over eigen ervaringen met herstel. Gedachten en meningen kunnen worden uitgewisseld. Plannen voor de toekomst worden zoveel mogelijk concreet gemaakt.
Na de cursus is er een terugkombijeenkomst waarin de voortgang van te behalen doelen besproken worden. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname aan het eind van de cursus.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die te maken hebben met rouw en verlies en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 6 a 9 deelnemers.
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 2 uur
Start: begin 2023 (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen of heb je belangstelling voor de cursus Herstellen doe je Zelf? Dan kun je een mail sturen aan: kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl