Werken aan herstel in Zoetermeer

Start begin 2023 | Werken met Eigen Ervaring

Start begin 2023 (bij voldoende belangstelling)

‘Only the wounded healer can truly heal.’ Irvin D. Yalom

Tijdens deze cursus leer je wat ervaringsdeskundigheid precies is en op welke manieren je jouw eigen ervaringen kunt gebruiken om andere mensen te ondersteunen. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun vrijwilligerswerk als voorlichter of gastspreker, als begeleider van lotgenotengroepen of trainingen, of in de beleidsadvisering. Na het volgen van de cursus Werken met Eigen Ervaring zouden deelnemers hun ervaringen kunnen inzetten als vrijwilliger GGZ Rivierduinen of Fonteynenburg.

Let op: Het wordt zeer aangeraden deze cursus (pas) te starten als je de cursus Herstellen doe je Zelf hebt afgerond, of al enige tijd deelneemt aan een Herstelwerkgroep.

De inhoud van de cursus richt zich op het inzetten van je eigen herstelervaring, je reflectie daarop, het daardoor ontstane inzicht wat nodig is voor je eigen herstel, het kunnen delen van deze ervaringen en het kunnen ondersteunen van lotgenoten.

De volgende thema’s komen aanbod:

• Het bespreken van de vormen van herstel, en het reflecteren op het herstelproces van de deelnemers met de vier fasen van herstel.
• Definitie ervaringsdeskundigheid; van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid.
• Empowerment, het herwinnen van eigen regie, empowerment en stigma.

Voor wie?
Inwoners van Zoetermeer, die te maken hebben met rouw en verlies en met gelijkgestemden actief aan de slag willen met zijn/haar eigen herstel.

Door wie?
De herstelgroep wordt begeleid door een ervaringswerker en een ervaringsdeskundige.

Praktische informatie
Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 2 uur
Start:  begin 2023 (bij voldoende belangstelling)
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

Informatie en aanmelden
Heb je vragen of heb je belangstelling voor de cursus Werken met Eigen Ervaring? Dan kun je een mail sturen aan: kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl