Werken aan herstel in Zoetermeer

Start september 2022 | KOPP KOV herstelgroep Zoetermeer

Start: september 2022

Voor jongvolwassenen die kind zijn van een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen

KOPP/KOV-ers zijn kinderen met een ouder met psychische problemen of verslavingsproblemen. Deze kinderen groeien vaak op in een lastige thuissituatie, het kan zwaar zijn om een kwetsbare ouder te hebben en dit kan invloed hebben op het leven als kind.
Je ouder(s) kon(den) er misschien niet altijd voor je zijn. Het kan betekenen dat je al jong zorgtaken verricht, verantwoordelijkheid krijgt, minder ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen en je eigen keuzes te maken. Gebeurtenissen laten hun sporen na. Hier kun je mee worstelen. Je wilt balans hebben en tevreden zijn met je leven.

Deze herstelgroep is voor volwassenen (23+) die zelf kind zijn van een ouder met…. Tijdens deze levensfase, (settelen, gezinsvorming, etc.) kun je nieuwe/andere vragen en antwoorden tegenkomen.

Een herstelgroep is een groep waarin mensen samenkomen om problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan je bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten of tips en adviezen krijgen. Het delen van je ervaringen met gelijkgestemden kan helpend zijn om je bewust te worden van je eigen proces.
De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij zullen je uitnodigen om van elkaar te leren. Acceptatie en respect voor verschillende achtergronden, ervaringen en meningen staat centraal. Zo zorgen we samen voor een groep waarin iedereen zich veilig voelt.
Vooraf vindt er een kennismakingsgesprekje plaats om samen te kijken of de groep iets voor jou is.
Deze herstelgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarbij verschillende thema’s worden besproken: eigen ervaringen, grenzen stellen, identiteit, relaties, troost, etc. .

Voor wie?

Inwoners van Zoetermeer, die 23 + zijn en die zijn opgegroeid met een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Die met gelijkgestemden actief
aan de slag willen met zijn/haar eigen
vraagstukken en ervaringen.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Aanmelden kan via:

E-mail: kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl

Praktische informatie:

Groepsgrootte: 8 deelnemers
Duur: 8 bijeenkomsten (2 wekelijks)
Start: maandag 5 september 2022
Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: informatie volgt
Deelname is kosteloos

In samenwerking met MIND Naasten Centraal